Instytut Automatyki PŁ Łódź, 18-20 listopada 2015
kosene @ info.p.lodz.pl
XII Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2015"organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej

patronat:

Komitet Elektrotechniki PANprzy wsparciu:

Strona zaktualizowana: 22.10.2015