Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 20-22 listopada 2019
kosene @ info.p.lodz.pl

Lista referatów przyjętych na XII Konferencję Naukową
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017"


Sesja   A1    Regulacja - Estymacja - Sterowanie I.     Przew.: dr hab. Bartłomiej Ufnalski

 1. Mateusz KORZONEK [6]    

  Analiza porównawcza zakresów stabilności wybranych estymatorów prędkości silnika indukcyjnego typu MRAS

  Comparative analysis of stability ranges of selected induction motor speed estimators type MRAS

 2. Krzysztof DRÓŻDŻ [12]    

  Estymacja zmiennych stanu i parametru układu dwumasowego za pomocą filtrów Kalmana

  Estimation of state variables and parameter of the two-mass system using Kalman filters

 3. Tomasz PAJCHROWSKI [29]    

  Porównanie struktur regulacyjnych dla napędu bezpośredniego z silnikiem PMSM ze zmiennym momentem bezwładności i obciążenia

  Comparison of control structures for direct drive with PMSM motor with variable inertia and load torque

 4. Tomasz SOBIERAJ [57]    

  Wybór parametrów dla optymalnej strategii sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi

  Selection of the parameters for the optimal control strategy for permanent-magnet synchronous motor

Sesja   B1    Elektrownie wiatrowe.     Przew.: dr hab. Marcin Kasprzak

 1. Piotr GAJEWSKI [8]    

  Badania eksperymentalne bezpośredniego sterowania momentem i mocą systemu elektrowni wiatrowej z PMSG

  Experimental Studies of Direct Torque and Power Control of Wind Energy Conversion System with PMSG

 2. Zbigniew KRZEMIŃSKI, Janusz SZEWCZYK, Elżbieta BOGALECKA [38]    

  Sterowanie małą elektrownią wiatrową z wykorzystaniem efektu przeciągnięcia

  Small wind turbine control system with a stall effect

 3. Janusz BARAN, Andrzej JĄDERKO [42]    

  Sterowanie turbiną wiatrową z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego

  Control of the wind turbine with aerodynamic torque estimation

 4. Stefan BROCK [54]    

  Wpływ cyfrowego różniczkowania z filtracją na nastawy regulatora PI prędkości

  Influence of filters for numerical differentiation on parameter tuning of PI speed controllers

Sesja   C1    Maszyny elektryczne w układach napędowych.     Przew.: prof. Stanisław Piróg

 1. Marcin WOLKIEWICZ, Grzegorz TARCHAŁA [10]    

  Diagnostyka uszkodzeń elektrycznych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości w zamkniętej strukturze sterowania

  Diagnosis of electrical damages of an induction motor supplied from a frequency converter in closed-loop control structure

 2. Leszek JARZĘBOWICZ [20]    

  Modelowanie zmienności prądów szybkoobrotowego silnika PMSM oparte na dyskretnych danych pomiarowych

  An approach to modeling currents of high-speed PMSM based on discrete feedback

 3. Marcin BASZYŃSKI [36]    

  Sposób sterowania silnika BLDC o nieskojarzonych uzwojeniach

  An Open-End Winding BLDC Motor Power Supply System

 4. Mateusz DYBKOWSKI, Kamil KLIMKOWSKI [56]    

  Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego i przekształtnikowego układu napędowego na proces detekcji awarii wybranych czujników pomiarowych

  Influence of induction motor faults on performance of the chosen measurements sensors faults detectors in vector controlled motor drives

Sesja   A2    Sterowanie predykcyjne.     Przew.: dr hab. Stefan Brock

 1. Piotr FALKOWSKI [30]    

  Predykcyjna regulacja momentu i strumienia silnika indukcyjnego - dobór współczynnika wagowego

  Predictive torque and flux control – weighting factor selectin

 2. Karol WRÓBEL, Piotr SERKIES, Krzysztof SZABAT [31]    

  Predykcyjne algorytmy sterowania prędkością silnika indukcyjnego

  Predictive speed control algorithms of induction motor

 3. Karol WRÓBEL [32]    

  Predykcyjne sterowanie prędkością napędu z silnikiem indukcyjnym – wybrane aspekty sterowania z algorytmem ze skończonym zbiorem rozwiązań

  Predictive control of induction motor drive- selected aspects of control with algorithm of finite control set

 4. Kamil ANTONIEWICZ, Krzysztof RAFAŁ [39]    

  Sterowanie predykcyjne 3-poziomowego 4-gałeziowego przekształtnika FCC - wpływ niedopasowania parametrów modelu

  Model predictive control of 4-leg 3-level FCC converter - influence of model parameter mismatch

 5. Dariusz JANISZEWSKI [40]    

  Sterowanie predykcyjne prędkością napędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych

  Speed model predictive control of permanent magnet synchronous motor drive

 6. Mateusz ŻYCHLEWICZ, Piotr DERUGO, Marcin KAMIŃSKI [63]    

  Zastosowanie sterowania z modelem wewnętrznym opartego o sieci neuronowe dla napędu z elastycznym sprzęgłem

  Internal Model Control based on neural networks applied for drive with elastic coupling

Sesja   B2    Przekształtniki DC/DC.     Przew.: dr hab. Michał Gwóźdź

 1. Krzysztof OBRĘBSKI [21]    

  Nadmiarowy, odporny na awarie przekształtnik DC-DC dla nanosieci

  Redundant, fault tollerant DC-DC converter for nano-grid applications

 2. Piotr ZIMOCH [34]    

  Quasi – rezonansowy dwufazowy przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie

  Quasi – resonant two-phase DC/DC boost converter

 3. Karol TATAR, Piotr LEŚNIEWSKI, Piotr CHUDZIK [41]    

  Sterowanie ślizgowe przetwornicy DC-DC ze słabo tłumionym filtrem wejściowym LC

  Sliding mode control of DC-DC converter with low damped input filter

 4. Piotr GRZEJSZCZAK, Marek SZYMCZAK, Roman BARLIK [43]    

  Sterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC/DC zrealizowany na platformie FPGA

  Digital controller of bidirectional multi-modular DC/DC converter implemented in FPGA

 5. Robert STALA, Adam KAWA, Adam PENCZEK, Zbigniew WARADZYN, Andrzej MONDZIK [52]    

  Układ powielacza napięcia w technice przełączanych kondensatorów w topologii synchronicznej - badania eksperymentalne i studium wykonalności

  A Synchronous Resonant Switched-Capacitor DC-DC Boost Converter - Experimental Results And Feasibility Model

Sesja   C2    Przekształtniki I.     Przew.: prof. Ryszard Strzelecki

 1. Leszek WYDŹGOWSKI, Łukasz J. NIEWIARA, Tomasz TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK, Marek ZIELIŃSKI [16]    

  Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT

  Single-phase DC-AC bridge converter with GaN GIT transistors

 2. Piotr SOBAŃSKI [18]    

  Metody diagnostyki awarii tranzystorów w przekształtniku sieciowym AC/DC

  Transistor Fault Diagnostic Methods in the AC/DC Line-Side Converter

 3. Michał HARASIMCZUK, Adam BORCHERT [35]    

  Quasi – rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem dzielonym przełączany przy zerowym napięciu

  Single switch quasi-resonant ZVS converter with tapped

 4. Arkadiusz LEWICKI, Patryk STRANKOWSKI, Marcin MORAWIEC, Jarosław GUZIŃSKI [44]    

  Strategia wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielofazowych falowników napięcia

  Space Vector Modulation strategy for multiphase Voltage Source Inverters

 5. Zbigniew KACZMARCZYK, Michał ZELLNER, Krystian FRANIA [45]    

  Straty mocy i rezystancja zastępcza związane z przeładowywaniem nieliniowej pojemności wyjściowej tranzystora MOSFET

  Power losses and equivalent resistance associated with cyclic charging and discharging of nonlinear output capacitance of MOSFET transistor

Sesja   A3    Regulacja - Estymacja - Sterowanie II.     Przew.: dr hab. Jacek Rąbkowski

 1. Jacek KABZIŃSKI, Przemysław MOSIOŁEK [1]    

  Adaptacyjne sterowanie dwu-masowego układu napędowego z nieliniową charakterystyką sztywności

  Adaptive Control of Two-Mass Drive System with Nonlinear Stiffness

 2. Paweł DRÓŻDŻ, Krzysztof DRÓŻDŻ, Krzysztof SZABAT [7]    

  Analiza wpływu zmian parametrów napędu dwumasowego na właściwości dynamiczne ślizgowej struktury sterowania

  Analysis of the changes of the two-mass system parameters to the dynamic properties of the sliding-mode control structure

 3. Jacek LISTWAN [9]    

  Badania eksperymentalne metody bezpośredniego sterowania polowo-zorientowanego 6-fazowym silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem sterowania ślizgowego Super-Twisting

  Experimental studies of Super-Twisting Sliding Mode Direct Field-Oriented Control of six-phase induction motor

 4. Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK, Arkadiusz KASZEWSKI, Andrzej GAŁECKI [22]    

  O podobieństwach i wyzwaniach regulatorów wielorezonansowych i regulatorów z uczeniem iteracyjnym dla przekształtników sieciowych oraz dlaczego sprzężenie w przód ma znaczenie

  On the similarity and challenges of multiresonant and iterative learning current controllers for grid converters and why the disturbance feedforward matters

Sesja   B3    Regulacja - Estymacja - Sterowanie III.     Przew.: dr hab. Tomasz Pajchrowski

 1. Piotr SOBAŃSKI [4]    

  Algorytm modulacji napięcia w napędzie tolerującym uszkodzenia tranzystorów przekształtnika energoelektronicznego

  Voltage Modulation Algorithm in the Drive Fed by the Fault-tolerant Power Converter

 2. Marcin MORAWIEC, Arkadiusz LEWICKI, Zbigniew KRZEMIŃSKI [24]    

  Obserwator prędkości kątowej wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej oparty na metodzie backstepping ze ślizgowymi funkcjami przełączającymi

  Speed observer of induction machine based on backstepping and sliding mode approaches

 3. Adam SOŁBUT [25]    

  Ocena stanu układu napędowego z silnikiem klatkowym przy nieznanej częstotliwości napięcia zasilającego

  Squirrel-cage motor drives state estimation with unknown supplying voltage frequency

 4. Kamil KLIMKOWSKI [53]    

  Układ sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym odporny na uszkodzenia przetwornika prądu stojana

  Stator current sensor fault tolerant vector control of induction motor drive

Sesja   C3    Przekształtniki II.     Przew.: dr hab. Marcin Jarmut

 1. Piotr LEGUTKO [13]    

  Falownik klasy E (30 MHz, 300 W) z niskostratnym drajwerem hybrydowym

  The Class E Inverter (30 MHz, 300 W) with Low-Losses and Fast Switching Hybrid Driver for DE Series MOSFET Transistors

 2. Marcin ZYGMANOWSKI, Jarosław MICHALAK, Michał JELEŃ [27]    

  Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST

  Correct input current measurement of DC/DC boost converter operating in discontinuous conduction mode

 3. Zbigniew WARADZYN, Robert STALA, Aleksander SKAŁA, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK [51]    

  Układ powielacza napięcia w technice przełączanych kondensatorów o zredukowanych kosztach - badania eksperymentalne i studium wykonalności

  A Cost-Effective Resonant Switched-Capacitor DC-DC Boost Converter - Experimental Results And Feasibility Model

 4. Michał KRYSTKOWIAK, Łukasz CIEPLIŃSKI, Michał GWÓŹDŹ [61]    

  Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia

  Uninterruptible power supply UPS with active compensation of reactive and distortion power

Sesja   A4    Regulacja - Estymacja - Sterowanie IV.     Przew.: dr hab. Arkadiusz Lewicki

 1. Piotr J. SERKIES [15]    

  Implementacja wybranych regulatorów prędkości napędu z połączeniem sprężystym na sterowniku PLC

  Implementation of selected speed regulators of the drive with elastic coupling on the PLC controller

 2. Tomasz PAJCHROWSKI, Adrian WÓJCIK [17]    

  Kompensacja momentu zaczepowego w napędzie z silnikiem PMSM z wykorzystaniem sterowania z uczeniem iteracyjnym

  Cogging torque compensation in PMSM drive using ILC

 3. Mateusz KORZONEK, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Grzegorz TARCHAŁA [62]    

  Zastosowanie emulacji analogowej do dyskretnej realizacji prądowego estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC

  Application of analog emulation to discrete realization of current estimator of induction motor speed MRASCC

 4. Rafał PIOTUCH [64]    

  Zmodyfikowany regulator prądu typu Dead-Beat silnika synchronicznego z magnesami trwałymi

  Modified Dead-Beat type current control for PMSM

Sesja   B4    Energetyka.     Przew.: dr hab. Adam Sołbut

 1. Ryszard STRZELECKI, Wojciech MATELSKI, Valentin TOMASOV [14]    

  Hybrydowy bezstopniowy transformator dystrybucyjny z czterokwadrantowym przekształtnikiem AC/DC/AC po stronie niskiego napięcia – badania symulacyjne

  Hybrid stepless distribution transformer with four-quadrant AC/DC/AC converter at low voltage side - simulation tests

 2. Zbigniew KACZMARCZYK, Krystian FRANIA, Krzysztof BODZEK, Adam RUSZCZYK [19]    

  Metody zwiększania odległości bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej rezonansowych kaskad cewek

  Methods for increasing a distance of wireless electrical energy transfer of resonant cascades of magnetically coupled coils

 3. Jacek KANIEWSKI [48]    

  Transformator hybrydowy z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC bez magazynu energii DC

  The hybrid transformer with a bipolar AC/AC converter without DC energy storage

 4. Szymon WERMIŃSKI, Grzegorz BAZYDŁO [60]    

  Zarządzanie energią w ramach Infrastruktury Sieci Domowej z użyciem układów FPGA

  Energy management with the use of home Energy Management System implemented in FPGA)

Sesja   C4    Przekształtniki III.     Przew.: dr hab. Robert Stala

 1. Marcin KASPRZAK, Krzysztof PRZYBYŁA [28]    

  Porównanie falowników klasy D-ZVS 300 kHz do nagrzewania indukcyjnego z tranzystorami MOSFET na bazie Si oraz SiC

  Comparison of 300 kHz Class D-ZVS inverters for induction heating with MOSFET transistors based on Si and SiC

 2. Kamil KIEREPKA, Piotr LEGUTKO, Marcin KASPRZAK [33]    

  Problematyka komutacji nieoptymalnych w pojedynczym szeregowym dwuczęstotliwościowym jednoczesnym falowniku do nagrzewania indukcyjnego

  Single series simultaneous dual frequency inverter for induction heating, hard switching operation issue

 3. Michał GWÓŹDŹ [47]    

  Szerokopasmowe energoelektroniczne sterowane źródło napięcia ze stopniem mocy bazującym na tranzystorach GaN

  Broadband power electronics controlled voltage source with output stage based on GaN transistors

 4. Maciej SWADOWSKI, Krzysztof ZYGOŃ, Andrzej JĄDERKO [59]    

  Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik z obwodami rezonansowymi pracującymi z wielokrotnością częstotliwości przekształtnika na przykładzie zastosowania w nagrzewnicach indukcyjnych

  High-frequency converters with resonant circuits working with multiple converter frequency on an example of use in induction heaters

Sesja   A5    Regulacja - Estymacja - Sterowanie V.     Przew.: dr hab. Marcin Morawiec

 1. Piotr DERUGO [2]    

  Adaptacyjny regulator rozmyty typu II z warstwą tranzycji na potrzeby regulacji prędkości silnika obcowzbudnego

  Adaptive Fuzzy PID Type II DC Shunt Motor Speed Controller with Petri Transition Laye

 2. Marcin KAMIŃSKI [3]    

  Algorytm GWO zastosowany w optymalizacji adaptacyjnego regulatora neuronowo-rozmytego układu dwumasowego

  The GWO algorithm applied for optimization of adaptive neuro-fuzzy controller used for two-mass system

 3. Andrzej GAŁECKI, Marek MICHALCZUK, Arkadiusz KASZEWSKI, Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK [26]    

  Optymalizacja rojem czą̨stek regulatora liniowo-kwadratowego z członami oscylacyjnymi dla trójfazowego przekształtnika sieciowego

  Particle swarm optimization of the multioscillatory LQR for a three-phase grid-tie converter

 4. Tomasz TARCZEWSKI, Michał SKIWSKI, Lech M. GRZESIAK, Marek ZIELIŃSKI [37]    

  Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM

  Constrained state feedback control of PMSM servo-drive

Sesja   B5    Materiały w energoelektronice.     Przew.: dr Radosław Jeż

 1. Wojciech PLUTA [23]    

  Obliczanie strat mocy w blachach elektrotechnicznych z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej

  Calculating power loss in electrical steel taking into account magnetic anisotropy

 2. Filip GRECKI, Paweł ALOSZKO, Radosław JEŻ [50]    

  Układ pomiarowy/detekcji prądu stałego dla falowników silnoprądowych – kompensacja strumienia prądu przemiennego w pomiarowym obwodzie magnetycznym

  Current detection/measurement system dedicated for high current power converters – compensation of alternating flux in magnetic circuit

 3. Krzysztof PRZYBYŁA, Marcin KASPRZAK [55]    

  Wpływ obudowy tranzystora SiC MOSFET na sprawność energetyczną falownika klasy DE z pasma 13,56 MHz

  Influence of transistor’s case on efficiency of Class DE inverter from 13. 56 MHz band

 4. Grzegorz KMITA, Wojciech WYSOCKI, Andrzej RYBAK, Dariusz SMUGAŁA [58]    

  Wybrane aspekty zastosowań amorficznych materiałów magnetycznych

  Exemplary aspects of the use of amorphous magnetic materials

Sesja   C5    Magazyny energii.     Przew.: dr Andrzej Jąderko

 1. Andrzej RADECKI, Piotr CHUDZIK [5]    

  Analiza metod sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego w wybranych stanach pracy sieci trakcyjnej

  The analysis of traction vehicle ultracapacitor control methods in chosen states of traction power grid

 2. Monika LIEDKE, Eugeniusz ŁOWIEC, Wojciech MATELSKI, Leszek WOLSKI, Ryszard STRZELECKI [11]    

  Dobór zasobnika hybrydowego na podstawie modeli matematycznych i charakterystyki zmienności obciążenia

  Selection of AHI + SC Hybrid Storage Based on Mathematical Models and Load Variation Characteristics

 3. Leszek WOLSKI, Wojciech MATELSKI, Karol SEWERYN, Paweł PAŚKO [46]    

  Superkondensatorowy układ napędowy gruntowego próbnika kosmicznego

  Supercapacitors based driving system for space fast surface sample acquisition system

 4. Arkadiusz KASZEWSKI, Andrzej STRAŚ, Andrzej GAŁECKI, Marek MICHALCZUK, Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK [49]    

  Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii

  Laboratory setup of an AC/DC/DC power electronics converter for an energy storage system


Uwaga: Kolorem niebieskim zaznaczono referaty zgłoszone do konkursu Najlepszego Młodego Autora Sene 2017.

Strona zaktualizowana: 8.11.2017